Jak można wybrać panele fotowoltaiczne?

Panele fotowoltaiczne (odmiennie: panele słoneczne, ogniwa fotoelektryczne, panele solarne) to fotoogniwa, jakie zmieniają światło w energię elektryczną (mechanizm ów to fotowoltaika). Innowacyjne panele fotowoltaiczne dzielą się na ogniwa grubowarstwowe (monokrystaliczne oraz polikrystaliczne) oraz cienkowarstwowe. Na zestaw fotowoltaiczny składają się: panel solarny, konektor, połączenia i przewody. Fotowoltaika to rodzaj uzyskiwania energii z promieni słonecznych, jaki zdobywa wyższość nad pozostałymi, opcjonalnymi źródłami.

Typy paneli fotowoltaicznych

Najpopularniejszy podział paneli fotowoltaicznych i tego jak funkcjonują panele fotowoltaiczne charakteryzuje trzy pierwsze typy: panele monokrystaliczne, panele polikrystaliczne i panele z krzemu amorficznego. Należą one do tak nazywanej pierwszej generacji ogniw fotowoltaicznych. Na rynku można także napotkać już drugą i trzecią generację. Nie są one natomiast zbyt popularne ze względu na ich niewielką skuteczność, lub także inny proces funkcjonowania. Trzecia generacja może być przyszłością w miejscach o małym nasłonecznieniu.

Jak funkcjonuje instalacja fotowoltaiczna?

Panele fotowoltaiczne zmieniają energię światła słonecznego w energię elektryczną. Wygenerowany w fotowoltaice prąd stały przechodzi poprzez inwerter (falownik) oraz jest zmieniony w prąd przemienny, więc właśnie taki jaki mamy w gniazdkach (230V). Pozyskaną energię elektryczną można stosować na bieżąco, przechowywać czy wydawać – we współzależności od typu instalacji fotowoltaicznej. Energia świetlna jest zmieniona na elektryczną. Panele fotowoltaiczne wytwarzają prąd stały, więc jeśli planujemy korzystać z energii elektrycznej musimy przyłączyć falownik (inwerter), jaki zmieni prąd stały paneli fotowoltaicznych na prąd zmienny.

Fotowoltaika zimą

Czy panele fotowoltaiczne funkcjonują zimą? Konkretna odpowiedź – tak, funkcjonują. Tak długo, jak promienie słoneczne spadają na panel, temperatura nie ma znaczenia. Co interesujące, fotowoltaika ma większą moc w mniejszych temperaturach. Wytwórcy paneli słonecznych analizują maksymalną moc fotowoltaiki w dość chłodnych warunkach, gdyż to oczywiście wówczas ich narzędzia tworzą szczytową moc.