Detoks alkoholowy

 Detoks alkoholowy to proces usuwania alkoholu z organizmu. Może on przebiegać w sposób naturalny, ponieważ organizm metabolizuje alkohol, lub może być przeprowadzony w ramach programu leczenia. Zazwyczaj jest to pierwszy krok w leczeniu uzależnienia od alkoholu, ponieważ umożliwia osobie uzależnionej od alkoholu rozpoczęcie pracy nad sobą.

Detoks alkoholowy Łódź może być przeprowadzony w szpitalu lub ośrodku leczenia uzależnień, gdzie osoba będzie mogła otrzymać stosowaną terapię i opiekę medyczną. Istnieje również wiele przewodników online i książek, które mogą pomóc osobie uzależnionej od alkoholu w przeprowadzeniu detoksu we własnym domu.

Detoks alkoholowy zazwyczaj nie jest zalecany dla osób poważnie uzależnionych od alkoholu i bez historii nadużywania substancji lub uzależnienia od narkotyków. Wynika to z faktu, że detoksykacja alkoholowa może wywołać objawy odstawienia, które mogą zagrażać życiu.

Objawy odstawienia alkoholu podczas detoksu obejmują:

* bóle głowy

* niepokój i pobudzenie

* Bezsenność

* Pocenie się, drżenie i trzęsienie się rąk.

Program leczenia może zazwyczaj trwać od kilku dni do kilku tygodni i obejmuje terapię grupową i indywidualną, a także leki przeciwdepresyjne (np. leki przeciwlękowe) w celu złagodzenia objawów odstawienia.

Po ukończeniu detoksu alkoholowego, osoby uzależnione od alkoholu mogą kontynuować program leczenia, taki jak terapia behawioralna lub psychoterapia, aby pomóc im radzić sobie ze swoim uzależnieniem.