ANALIZA KONSTRUKCJI – OSADZENIE W PROCESIE PROJEKTOWANIA

Proces projektowania konstrukcji budowlanych nie może odbywać się w oderwaniu od dokonywania stałej analizy konstrukcji. Tak wysoce zaawansowane projekty jak np. konstrukcje stalowo mostowe muszą być realizowane z dużą precyzją i dokładnością. Od pewnego czasu ogromne znaczenia dla całego procesu powstawania konstrukcji stanowi BIM.

To rewolucyjne podejście wywarło na konstruktorach konieczność spojrzenia na projekt jako na jedną, wielopoziomową całość, w której wszystkie elementy są ze sobą nierozerwalnie połączone. Technologia BIM kładzie ogromny nacisk na komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu na wszystkich etapach jego realizacji.

Twórca projektu powinien mieć dostęp do pełnej analizy konstrukcji na każdym z etapów realizacji projektu. Sprawna analiza i wyciąganie na bieżąco konstruktywnych wniosków pozwala na doprowadzanie projektu do końca w krótkim czasie i bez ryzyka ponoszenia wysokich kosztów, wynikających z nieprzewidzianych błędów.

Oprogramowanie SCIA daje swoim użytkownikom dostęp do wielu innowacyjnych schematów zbrojeniowych, których wykorzystanie daje możliwość na tworzenie jeszcze bardziej zaawansowanych i precyzyjnych projektów w krótszym czasie. Bogata w zasoby biblioteka obiektów znacznie zwiększa możliwości konstruktorów i optymalizuje ich codzienną pracę.

Allplan Engineering jest dowodem na to, że dobry program do tworzenia konstrukcji stalowych może też doskonale sprawdzić się w roli narzędzia do analizy konstrukcji. We współczesnym świecie, gdy środowisko budowlane i architektoniczne ulega ciągłym ulepszeniom i innowacjom, funkcja tworzenia i analizy musi być zawarta w jednym programie. W innym wypadku nie może być mowy o holistycznym i wielofunkcyjnym podejściu do kwestii projektowania.